Skip to main content

Porządek Obrad Grup Członkowskich w 2024 r

15-05-2024

                 PORZĄDEK  OBRAD  ZEBRANIA GRUP
                     CZŁONKOWSKICH W 2024 ROKU

 

  1. Zagajenie.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przyjęcie regulaminu i porządku Zebrania.
  4. Rozpatrywanie sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Banku, sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz w zakresie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Rozpatrywanie sprawozdania Rady.
  6. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego ZP.
  7. Wyrażenie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej oraz ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.