Skip to main content
  • Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Bank Spółdzielczy w Wąchocku podjął  współpracę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. która jako pierwsza firma w Polsce  zaoferowała usługi podpisu elektronicznego a od 2003 roku KIR S.A. jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych.

Zestaw do składania e-podpisu SZAFIR będzie można już nabyć w i Banku Spółdzielczym w Wachocku przy ul. Wielkowiejskiej 1A


Jeden certyfikat, ma wiele zastosowań:

  • obowiązkowe rozliczenie z ZUS,
  • deklaracje podatkowe,
  • faktury elektroniczne,
  • przetargi i aukcje elektroniczne,
  • kontakty z administrację publiczną,
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Aby kupić zestaw należy:

  • podpisać umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych w banku i wypełnić wykaz osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów,
  • odebrać przygotowany zestaw do składania e-podpisu.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.