Skip to main content
  • Restrukturyzacja kredytów

Restrukturyzacja kredytów

Dla naszych Klientów, którzy mają problemy ze spłatą kredytu

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, która uniemożliwia terminową obsługę zobowiązań, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytu.

✓ Poinformuj nas o Twoich trudnościach jak najwcześniej, żeby uniknąć zaległości
✓ Dopasujemy warunki spłaty do Twoich obecnych możliwości finansowych
✓ Jeśli Twoja sytuacja finansowa pogorszyła się złóż wniosek w dowolnej placówce Banku

Restrukturyzacja zadłużenia to działania Banku zmierzające do przywrócenia regularnej obsługi wierzytelności przez Kredytobiorcę u którego stwierdzono trudności finansowe.

Bank zobowiązany jest, na wniosek Kredytobiorcy, umożliwić mu restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie bankowej warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

Wniosek o restrukturyzację

Kredytobiorca może złożyć do Banku wniosek o restrukturyzację zadłużenia wraz z niezbędnymi dokumentami do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej, tożsamymi z dokumentami składanymi przy wniosku o udzielenie kredytu, uaktualnionymi o dane na dzień składania wniosku  o restrukturyzację.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia składany jest w dowolnej placówce Banku,
natomiast rozpatrywany jest w placówce Banku, która zawarła z Dłużnikiem umowę bankową, na podstawie której przysługuje Bankowi wierzytelność.