Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli - ZAWIADOMIENIE

13-06-2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąchocku zgodnie z § 23 Statutu Banku zawiadamia , że w dniu  28 czerwca 2024 r.( piątek o godz. 11-tej  (w przypadku obecności  mniejszej niż 50% liczby uprawnionych w II terminie: o godz. 11³° w lokalu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Wąchocku  z  siedzibą  przy  ul.  Kościelnej  7                                           

                                                                                          odbędzie się

                                                                               ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

                                                                     Członków Banku Spółdzielczego

które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2023 i zatwierdzi kierunki działania na rok  2024.

Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

 

Wąchock, dn. 06 czerwca 2024 r.     

                                                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego                           

                                                                                             w Wąchocku

 Porządek obrad